Historia zespołu

 

12 kwietnia 1979r. podczas spotkania przedstawicieli koła gospodyń wiejskich w Mojecicach, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wołowie i Wołowskiego Ośrodka Kultury podpisany został akt powołania Ludowego Zespołu „Mojęcice". Pierwszym instruktorem został św. pamięci Marek Rudnicki. Od 1978r. Zespół prowadził pan Lucjan Sadowski. Od 2002r. zespół prowadzi instruktor z ramienia Wołowskiego Ośrodka Kultury pani mgr. Aleksandra Żminkowska, a towarzyszącą zespołowi kapelę pan Zdzisław Janborski. Kierownikiem zespołu jest pan Jerzy Warszycki.

Obecnie zespół liczy 25 członków, ale przez 3 dekady istnienia przewinęło się ponad 100 osób. Trzon zespołu stanowią osoby, które związane są od początku istnienia. Zespół stanowi zwarty kolektyw. Tworzą go bowiem społecznicy, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują nad krzewieniem i kultywowaniem kultury i tradycji ludowych.

W dorobku zespołu jest ponad 100 opracowanych utworów. Są to piosenki ludowe z różnych regionów kraju, piosenki kresowe, piosenki patriotyczne i sakralne, kolędy, inscenizacje związane z obrzędami ludowymi np. wesela z oczepinami lub dożynkami. Od samego początku zespół aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta i Gminy Wołów. Angażuje się w obchody świąt regionalnych i państwowych takich jak: dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie, święta miasta i wsi, majówki, festyny itp. Zespół brał i bierze udział w ponadregionalnych festiwalach, przeglądach, konkursach, w których niejednokrotnie zdobywał cenne nagrody.

Zespół ludowy "Mojęcice" zajmował czołowe miejsce w większości edycji „Kolorowych Wsi", "Na folkową nutę", "Targach kultury", "Unii Miasteczek Polskich" oraz Wojewódzkich i Powiatowych Przeglądach Kolęd. 

Reprezentował Gminę Wołów w miastach partnerskich na Ukrainie i Niemczech, a część zespołu na Litwie z polonią Litewską.

Społeczna praca zespołu była i jest zauważana, doceniana i wielokrotnie nagradzana. Wśród dowodów uznania, który zazwyczaj spływały z okazji jubileuszy zespół może się poszczycić:

− Dyplomem wraz z błogosławieństwem Ojca św. Jana Pawła II
− Odznaką zasłużony działacz kultury
− Nagrodą rzeczową 15 tyś. zł.

Nagrody te i dyplomy uznania przyznał zespołowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody Marszałków Województwa Dolnośląskiego i starostów powiatu Wołów Dwóch członków zespołu zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Złotym i brązowym Krzyżem Zasługi.

Rok 2013 to następne pasmo sukcesów zespołu: 

− Pierwsze miejsce w powiatowym przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Wińsku;
− Dyplomy i wyróżnienia Księży proboszczów i Rad parafialnych za koncerty kolęd w Mojęcicach, Stobnie, Starym Wołowie;
− Zespół został wytypowany przez Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego pana Pawła Czyszczonia do audycji w telewizji Wrocław;
− II miejsce w przeglądzie Euroregionalnym Piosenki Ludowej w Pińsku;
− Po koncercie w Wojsławicach podczas przeglądu zespołów ludowych im. Księdza Jana Dzierżonia bez komisji oceniającej zespół został wyróżniony zaproszeniem na następną edycję przeglądu w 2014r. przez pana Starostę Powiatu, przedstawiciela Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz przez Dyrekcję Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury;
− I miejsce Leśna 2013 Swojskie Granie i Śpiewanie (Nagroda 500 zł, osobiste pióro wicepremiera Rządu Polskiego), prezesa PSL pana Janusza Piechocińskiego, za kultywowanie kultury ludowej, tradycji i patriotyzmu;
− Zakwalifikowanie się zespołu do Przeglądu Tradycji Dolnośląskiej w Operze Wrocławskiej w dniu 17.11.2013r.;
− Zespół dwukrotnie bierze udział w Radiu Wrocław w audycjach red. pani Majeran Kokot.

Wszystkie wydarzenia z 34 lat pracy są dokładnie udokumentowane w 4 tomach kroniki zespołu wraz z wpisami wybitnych osobistości życia publicznego i artystycznego. Zespół nagrał 4 płyty z utworami w wykonaniu zespołu. Mimo skromnych warunków lokalowych i budżetowych zespół rozwija się i doskonali pod względem technicznym i artystycznym. Od lat zabiegamy o nowych, młodych członków zespołu, jest to jednak bardzo trudne, bo czym oprócz własnego zaangażowania możemy ich zachęcić. Polecamy ludziom, którzy kochają Kulturę Ludową, aby pochylili się nad tą sprawą.